zhaozhiyang 发表于 2009-3-8 10:30:20

敬爱的胡主席

本帖最后由 zhaozhiyang 于 2009-3-8 15:11 编辑

**** Hidden Message *****

南玉工艺 发表于 2019-3-23 02:23:02

这个可以有

zhaozhiyang 发表于 2009-3-8 11:02:05

回复后有惊喜哦

张恩杰 发表于 2009-3-8 11:51:08

,我还以为是我呢,

szm701122 发表于 2009-3-8 12:26:01

回复后有惊喜哦

林颖 发表于 2009-3-8 13:01:52

顶了看看

zhaozhiyang 发表于 2009-3-8 14:24:54

东西没做好,尤其感觉嘴很不象,大家多提提意见;;42

asd939 发表于 2009-3-8 18:07:40

真的要向你们学习

lvshatan 发表于 2009-3-8 19:35:07

挺逼真的

taishangroup888 发表于 2009-3-8 19:42:13

顶一下看看.

linglonglcc 发表于 2009-3-9 08:11:25

呵呵~有点意思~~

殷亮 发表于 2009-3-9 11:06:46

鼻头宽点   鼻翼窄点就会更像些   鼓励

luofeipeng 发表于 2009-3-9 12:52:32

顶一下看看.

鲁松 发表于 2009-3-9 13:11:33

就要神似

kingsun1998 发表于 2009-3-9 21:28:09

做得不错,很漂亮

胡守义 发表于 2009-3-9 22:18:09

顶出来,看看
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 敬爱的胡主席

jdpaint培训